Aïllament de façanes d'obra nova a Girona


Sistema SATE amb acabat mineral blanc

Municipi Girona
Treball

Aïllament de façana

Tipus obra
Obra nova
Sistema
SATE
Acabat Mineral de color blanc
Any 2020

 

Per aquesta promoció de tres blocs d'apartaments de nova construcció a Girona el promotor ha volgut implantar un màxim de mesures constructives per cumplir amb els requisits de sostenibilitat i eficiència energètica del segell Breeam. Per a l'aïllament de la façana, la empresa promotora ha comptat amb Safe Insulation.

Aïllament i millora energètica de les façanes

Per aïllar la superficie de les façanes (en total més de 4.000 m2), s'ha optat per col·locar un sistema SATE amb plaques EPS i base de XPS sobre la estructura de maó de l'edifici. A continuació s'han instal·lat la malla antifissures, les espigues i el morter base i s'ha aplicat un acabat mineral de color blanc, que dona un aspecte modern i contrasta amb les persianes i baranes de color gris.

En una obra d'aquestes dimensions és imprescindible que logísticament tot encaixi i cumpleixi amb el calendari de la obra establert pel promotor. S'ha de portar un exhaustiu control del subministrament i la qualitat del material, de la planificació de la ma d'obra i dels acabats dels treballs, per cumplir amb les dates i requisits de qualitat de la obra. Per Safe Insulation, els treballs tenen una duració prevista de 5 mesos, seguint les fases de la obra, de maig a octubre del 2020. 

Amb l'ajuda del sistema SATE a la façana, l'edifici compta amb una classificació energètica A.