Restauració de balcons a Calonge


Acabat orgànic morter amb malla antifissures

Municipi Calonge, Girona
Treball Reparació de balcons
Tipus obra
Rehabilitació
Sistema
SATE
Acabat Morter color gris clar
Any 2019

En aquest edifici de 12 apartaments a Calonge (Girona), SAFE Insulation ha estat el responsable de solucionar un problema d'esquerdes estructurals als balcons de l'edifici. La seva comunitat de veïns ens va contactar després de no passar la inspecció tècnica de l'edifici.

En el procés de la rehabilitació dels balcons es va haver de repicar el formigó, passivar les armadures i revestir amb morters especials de recobriment estructural.

L'acabat es va fer amb morter amb malla antifisures.


Estat original: balcons amb danys estructurals.

Estat original de l'edifici Mont-Blanc a Calonge, on es poden apreciar de forma clara les esquerdes als balcons.

Per a la rehabilitació de façanes i balcons treballem amb bastides i totes les mesures de seguretat.