Restauració de façana i balcons a Palamós


Acabat mineral amb malla antifissures

Municipi Palamós, Girona
Treball Restauració façana i balcons
Tipus obra
Rehabilitació
Sistema
SATE
Acabat Mineral color beige
Any 2020

En aquest edifici de 10 apartaments situat al port de Palamós (Girona), SAFE Insulation ha estat el responsable de solucionar un problema d'esquerdes i danys estructurals a la façana i als balcons de l'edifici.

Treballs de restauració a l'edifici

Els treballs realitzats per Safe Insulation en aquest projecte de reparació de façana i balcons s'han compost de:

  • Retirar el formigó en mal estat
  • Passivar les armadures de l'estructura
  • Refer cèrcols on calgui
  • Cobrir les armadures amb material especial per a rehabilitació d'estructures.
  • Netejar la façana amb aigua a pressió
  • Revestir amb un acabat mineral de color blanc i un sistema antifissures

Com a tasca paral·lela a la rehabilitació de l'edifici, es van buidar a més les jardineres, es van impermeabilitzar i es van tornar a omplir amb terra per prevenir les filtracions. 

L'acabat s'ha fet amb un revestiment de gra fi de gran durabilitat, que proporciona un elevat grau d'impermeabització i estabilitat de color.

Metodologia

En aquest tipus de obra generalment es prepara una proposta de treball amb un pressupost inicial orientatiu. Un cop retirat el formigó en mal estat es pot fer un estudi més exacte de les necessitats de restauració i les solucions més adients i es prepara un pressupost final.


Estat original: balcons amb danys estructurals.

Estat original de l'edifici Vol de la Gavina a Palamós (Costa Brava, Girona), on es poden apreciar de forma clara les esquerdes i danys a la estructura de l'edifici.

Per a la restauració d'edificis treballem amb bastides i totes les mesures de seguretat.