Millora energètica

Millora energètica amb sistema SATE a Girona - Safe Insulation
Millora energètica amb sistema SATE

Millora energètica amb sistema SATE

Millora energètica amb sistemes SATE

L'aplicació de sistemes d'aïllament tèrmic per a exterior (SATE) millora l'eficiència energètica de les façanes i redueix els costos de calefacció i manteniment de l'edifici, amortitzant la seva inversió en un període curt.

Els sistemes SATE es componen de diferents materials aïllants amb una gran varietat d'estils, textures i colors d'acabats.

Aquest sistema es especialment indicat per projectes de renovació d'edificis de comunitats de propietaris i vivendes particulars, i per a la rehabilitació i obra nova d'edificis per a ús comercial, d'oficines i de serveis, per la seva gran capacitat de millora energètica.

Característiques sistemes SATE:

 • Aïllament tèrmic i termo-acústic
 • Impermeable
 • Antihumitat
 • Transpirable
 • Antifissures

Beneficis:

 • Estalvi energètic
 • Reducció costos calefacció
 • Reducció manteniment
 • Gran varietat d'acabats
 • Revalorització de l'edifici
 • Ràpida amortització
Finestres i tancaments

Finestres i tancaments

Solucions complertes per l' estalvi i l' eficiència energètica dels edificis

A més dels nostres serveis de rehabilitació i aïllament de façanes, oferim un servei complert de mesures "a l'exterior" que aporten encara una major eficiència energètica a l'edifici. 

Després de l'aïllament de la envolvent, un dels factors més importants per evitar ponts tèrmics son les finestres i tancaments de l'edifici - amb uns bons materials es poden evitar pèrdues energétiques importants. 

En construcció nova i rehabilitacions integrals, a data d'avui més és obligatori assegurar que un percentatge del consum energètic provè de fonts renovables.

Sistemes solars

Sistemes solars

Per donar resposta a aquest requisit del codi tècnic, completem els nostres serveis d'eficiència energètica i estalvi amb instal·lacions solars tèrmics i fotovoltaics, així com amb sistemes d'aerotermia. Aquests sistemes poden arribar a aportar fins al 75% del consum d'energia de l'edifici, resultant en una major autonomia de l'edifici, una reducció important en emissions Co2 (i per tant, un gran benefici pel medi ambient) i una devallada en de la factura de la llum. 

Depenent de la situació de l'edifici i les mesures adoptades, el temps d'amortització habitual és d'aproximadament 10 anys. 

Sistema aerotèrmic

Sistema aerotèrmic