Restauració d'edificis

Rehabilitació i aïllament de façanes amb sistema SATE a Girona - Safe Insulation
Restauració d'edificis

Restauració d'edificis

Restauració i reparació estructural

A Safe Insulation ens fem càrrec de la reparació de fissures, micro-fissures i àrees danyades de façanes, balcons i cornisses; de la substitució o instal·lació de materials aïllants i de l'aplicació d’acabats minerals o ceràmics a l’exterior dels edificis.

Factors causants del deteriorament dels edificis:

Una multitud de factors climàtics, de l'entorn i fins i tot humans poden contribuir a la deterioració de l'exterior de l'edifici. Amb el pas el temps apareixen esquerdes i fissures, filtracions i humitats, resultant en una disminució de la seguretat i el confort de l'edifici.

Alguns dels factors més comuns que impacten en el manteniment estructural i els problemes de deteriorament dels edificis sónl'expansió hídrica o el morter,la temperatura i els efectes de el sol, la pluja i les gelades; la contaminació, els moviments de l'edifici per vent o el subsòl i errors en l'execució original de l'obra o l'elecció dels seus materials. Amb el pas el temps, es fa necessària la rehabilitació de les façanes o la restauració estructural de l'edifici.

Arribat el moment, l'equip d'enginyers de Safe Insulation estudia les causes, l'impacte dels danys sobre l'estructura i proposa i executa les tasques necessàries per rehabilitar la façana o la restauració de l'exterior de l'edifici.

Serveis de reparació i restauració d'edificis:

 • Reparació estructural de balcons, forjats i pilars.
 • Reparació de línies decoratives.
 • Grapat d'esquerdes de parets de fàbrica de maó.
 • Retirar revestimient en mal estat.
 • Renovació revestiment amb diversos acabats
 • Substitució o instal·lació de plaques aïllants

Beneficis:

 • Millora estructural
 • Millora de seguretat
 • Millora estètica
 • Millora energètica
 • Revalorització de l’edifici
 • Increment vida útil de l’edifici
 • Prevenció de danys estructurals
 • Reducció manteniment
 • Cumpliment amb ITE