Fibra de vidre

Les plaques de fibra de vidre són, a més d'aïllants tèrmiques, aïllants acústiques, ignífugues i permeables a el vapor d'aigua.

Com aïllament tèrmic, té una conductivitat tèrmica de 0,034 W/(m·k).

Gràcies als seus característica reduint el soroll aeri, és una de les plaques utilitzades en el sistema SATE acústic.

És ignífuga, no crema amb el foc. Col·labora evitant la propagació de foc a la superfície de la façana. Per aquesta característica s'utilitza combinada amb altres plaques com a barrera tallafoc. Amb el sistema tallafoc es pot reduir el cost econòmic utilitzant una placa més econòmica per a tota la façana i utilitzar només les ignífugues com barreres horitzontals cada certa distància. És idoni per a façanes de blocs de pisos sense balcons.

És permeable al vapor d'aigua, el que significa que deixa respirar a la paret evitant humitats intersticials (a l'interior de la façana) per la condensació de vapor generat a l'interior de l'habitatge, així com fongs i altres patologies ocasionades per la humitat.

En habitatges de fusta, aquesta placa és molt recomanable per la protecció ignífuga i la permeabilitat.

Els seus beneficis són:

  • Gran confort térmic i acústic
  • Ignífug
  • Estalvi energètic i econòmic
  • Permeable al vapor d'aigua