Sistema Ceramic

Aïllament tèrmic amb acabat ceràmic per rehabilitació i obra nova de façanes.

El sistema SATE amb acabat ceràmic consisteix a col·locar la placa aïllant directament a la paret de la façana. El material de la façana pot ser molt variat: formigó, maó, fusta, xapa ...

La placa d'aïllament es fixa mecànicament a la façana. Després es revesteix amb un morter armat amb una malla creant un recobriment anti-fissures (absorbeix una fissura de fins a 2 mm). Finalment, el revestiment amb la peça ceràmica es col·loca directament sobre el morter i sense necessitat de fixació mecànica. Segons el tipus de revestiment que s’utilitza, la composició de les malles varia per poder transmetre el pes de les peces a la façana.

El resultat és un aïllament tèrmic continu a l'exterior, de manera que elimina els ponts tèrmics, amb un acabat ceràmic sobre un allisat antifissura. Amb un gruix molt reduït i un pes mínim, s’aconsegueix un acabat de guix a la vegada que una excel·lent eficiència energètica de la façana.

Característiques:

  • Alta resistència a l'envelliment de la façana.
  • Optimitza el confort tèrmic de l'habitatge.
  • Excel·lent protecció passiva contra al foc.
  • Per a obres noves o rehabilitació.

En l'actualitat treballem amb acabats ceràmics de