Maó vist

Aquest és un dels acabats més robustos i duradors que hi ha al mercat per a façanes.

Consisteix en un acabat de fàbrica de maó vist, sense cambra d'aire, adherides directament a l'aïllament a través d'un sistema de malla, espigues i morters especials per poder transmetre el pes a la façana sense augmentar el gruix i reduint el cost. A partir d'28m, caldria fixar mecànicament la peça ceràmica.

El resultat és un acabat resistent, durader i no combustible.

Comptem amb la certificació europea emesa per l'EOTA (European Organization for Technical Approvals).